POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Walne Zgromadzenie Delegatów21.03.2015

 
W sali konferencyjnej "Londyn" Stradionu Narodowego w Warszawie obradowało 21.03.2015 Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Rugby. Poniżej przedstawiamy jego przebieg i najważniejsze decyzje.
 
Zebranie otworzył Prezes Jan Kozłowski, krótko podsumował swoją trwająca od 2000 roku kadencję i zaapelował o mądry wybór.
 
Przewodniczącym Zebrania został wybrany Bartosz Marczyński. Sekretarzem Zebrania został wybrany Tomasz Plenkowski.
 
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna została wybrana w składzie: Piotr Płoszaj, Rafał Kochański, Michał Łowkiel, Jadwiga Borusławska, Mikołaj Pancewicz, Andrzej Suliga - Przewodniczący.
 
Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformował, że na sali jest obecnych 64 delegatów na 71 osób uprawnionych do głosowania. Wobec tego zebranie jest prawomocne.
 
Przewodniczący Zebrania poinformował, że Zarząd PZR złożył rezygnację z pełnionych funkcji.
 
Robert Małolepszy złożył wniosek o wybory uzupełniające. Jacek Kalka złożył wniosek o skrócenie kadencji. Poddano pod głosowanie drugi wniosek. Za było 19 delegatów, przeciwko 41 delegatów, wstrzymał się 1 delegat. Przeszedł wniosek Roberta Małolepszego, Prezes i Zarząd zostaną wybrani do grudnia br.
 
Przeszedł wniosek w sprawie połączenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej z Komisją Wyborczą i Komisją Uchwał i Wniosków.
 
Grzegorz Borkowski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i poinformował o obecnym stanie finansowo-organizacyjnym Polskiego Związku Rugby.
 
Głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 54 delegatów było za udzieleniem absolutorium, nie było delegatów przeciwko udzieleniu absolutorium, a 6 delegatów wstrzymało się od głosu. Ustępujący Zarząd absolutorium otrzymał.
 
Głosowanie w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej, 45 delegatów było za odwołaniem, 7 przeciw, a 9 się wstrzymało. Komisja Rewizyjna została odwołana.  
 
Delegaci zdecydowali, że głosowanie nad wyborem Prezesa i Zarządu odbędzie się w trybie tajnym.
 
W wylosowanej kolejności kandydaci na Prezesa mieli po 15 minut czasu na przedstawienie swojego programu, jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Liedel, następnie Dariusz Pogocki, a na zakończenie wystąpił Robert Pietrzak. Następnie w odwrotnej kolejności kandydaci odpowiadali na pytania zadane z sali, było to nie lada wyzwanie gdyż na to mieli zaledwie po 5 minut.
 
Komisja Wyborcza policzyła oddane głosy, Krzysztof Liedel otrzymał 36 głosów, Robert Pietrzak 25 głosów, a Dariusz Pogocki 3 głosy, 1 głos był nieważny, a 1 karta do głosowania nie została oddana. Prezesem Polskiego Związku Rugby został Krzysztof Liedel.
 
Ustalanie ilości członków Zarządu, pod głosowanie poddano propozycję 8 członków, 59 delegatów było za tym rozwiązaniem, nikt nie był przeciw, a 4 się wstrzymało. Zarząd z Prezesem będzie więc liczył 9 osób.
 
Głosowanie nad kandydatami do Zarządu, wydano 62 karty do głosowania, głosowało 61 delegatów, wyniki były następujące:
01. Jaromir Dziel : 34 głosy, wszedł do Zarządu
02. Grzegorz Kacała : 50 głosów, wszedł do Zarządu
03. Andrzej Kuć : 40 głosów, wszedł do Zarządu
04. Bartosz Ryś : 36 głosów, wszedł do Zarządu
05. Bartosz Chudzik : 43 głosy, wszedł do Zarządu
06. Wojciech Kołodziej : 32 głosy, wszedł do Zarządu
07. Krzysztof Serafin : 30 głosów, wszedł do Zarządu
08. Bogdan Jancen : 24 głosy, wszedł do Zarządu
09. Dariusz Pogocki : 23 głosy, nie wszedł do Zarządu
10. Wojciech Ruszkiewicz : 20 głosów, nie wszedł do Zarządu
 
W swoim pierwszym wystąpienie Prezes Krzysztof Liedel przedstawił swoje najważniejsze cele na 8-miesięczną kadencję.
 
Głosowanie nad kandydatami do Komisji Rewizyjnej, ustalono że będzie liczyła 5 osób, wyniki były następujące:
01. Waldemar Celiński : 20 głosów, nie wszedł do Komisji Rewizyjnej
02. Jerzy Zając : 27 głosów, wszedł do Komisji Rewizyjnej
03. Mateusz Boruta : 33 głosy, wszedł do Komisji Rewizyjnej
04. Artur Ryczywolski : 34 głosy, wszedł do Komisji Rewizyjnej
05. Tomasz Kutyba : 37 głosów, wszedł do Komisji Rewizyjnej
06. Dariusz Wolan : 26 głosów, wszedł do Komisji Rewizyjnej
 
W czasie WZD zebrano 1840 zł dla zawodnika Chaosu Poznań Patryka Borkowskiego, któremu pożar doszczętnie zniszczył mieszkanie.
 
GIR: Podziękowanie z World Rugby Krzysztof Liedel Prezesem PZR
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Master Pharm Łódź Pogoń Siedlce

Transmisja z meczu Ekstraligi
Łódź, 29.09.2019

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 2 9
2 RC Orkan Sochaczew 2 8
3 MKS Ogniwo Sopot 2 6
4 RzKS Juvenia Kraków 2 6
5 OKS Skra Warszawa 1 5
6 MKS Pogoń Siedlce 1 4
7 RC Lechia Gdańsk 2 1
8 RC Arka Gdynia 2 1
9 KS Budowlani Lublin 2 0