POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

WYCHOWANIE - ROZWÓJ - JEDNOŚĆ - ZDROWIE - SZACUNEK - DYSCYPLINA -PRACA ZESPOŁOWA - SATYSFAKCJA

Menu
9.776.557 liczba odwiedzin od
01.01.2014

Walne Zgromadzenie Delegatów przełożone22.06.2018


K O M U N I K A T 
W SPRAWIE PRZEŁOŻENIA OBRAD SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 r.
 
Po konsultacjach z Komisją Rewizyjną Zarząd Polskiego Związku Rugby informuje, że na podstawie uchwały nr 14/2018 postanowił przełożyć obrady Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, które planowo odbyć miało się w dniu 29 czerwca 2018 r. w Warszawie.
 
Powodem uzasadniającym przełożenie terminu obrad stanowi brak możliwości zakończenia badania sprawozdania finansowego PZR za rok 2017 r. przez biegłego rewidenta przed zaplanowanym terminem obrad. Jednocześnie rozpoznanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego po jego uprzednim zbadaniu przez biegłego rewidenta stanowi, na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, obligatoryjny element obrad o charakterze sprawozdawczym.
 
W konsekwencji zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZR rocznego sprawozdania finansowego, które nie zostałoby poddane ocenie biegłego rewidenta, stanowiłoby naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również rodziłoby obowiązek ponownego zwołania obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, w celu prawidłowego przyjęcia sprawozdania finansowego, co narażałoby PZR na dodatkowe koszty.
 
Mając na uwadze powyższe, za w pełni uzasadnione uznać należy, przełożenie obrad i przeprowadzenie ich w terminie, który będzie umożliwiał uprzednie zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
 
W tym też celu Zarząd PZR w formie odrębnego komunikatu poinformuje delegatów o nowym terminie i miejscu obrad, niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego PZR za rok 2017 przez biegłego rewidenta.

Olsztyn: Służby mundurowe i Przyjaciele KGiD: Decyzje w sprawie nierozegranych spotkań

NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Women Grand Prix Series 2018
Kazań, 01.09.2018 - 02.09.2018

Tabela Ekstraligi

  Grupa A    
1 Budowlani Łódź SA 7 35
2 RC Lechia Gdańsk 8 29
3 RC Orkan Sochaczew
8 11
4 KS Budowlani Łódź 8 10
5 RC Arka Gdynia 7 9
  Grupa B    
1 MKS Pogoń Siedlce 7 32
2 MKS Ogniwo Sopot 7 31
3 KS Budowlani Lublin 8 22
4 OKS Skra Warszawa 8 11
5 RzKS Juvenia Kraków 8 1

 Wyniki

9.776.557 liczba odwiedzin od
01.01.2014