POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Zarząd chce odwołania prezesa12.09.2016

Na ostatnim, niedzielnym posiedzeniu Zarząd PZR podjął niezwykle doniosłą i daleko idącą uchwałę. Zarząd zwrócił się do delegatów na zbliżające się Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie o wprowadzenie do porządku obrad, a następnie odwołanie prezesa Serge'a Bosca.
Zbliżające się WZD ma prawo do takich działań. Jeśli Serge Bosca zostanie odwołany, miesiąc później odbędzie się Nadzwyczajne Wyborcze WZD w celu wyboru nowego prezesa PZR.
Poniżej treść uchwały:

Uchwała nr 1 Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 11.09.2016

Zarząd Polskiego Związku Rugby, świadom znaczenia tej uchwały, w trosce o przyszłość polskiego rugby zwraca się do Walnego Zebrania Delegatów PZR zwołanego na dzień 18.09.2016 o wprowadzenie do porządku obrad, a następnie podjęcie uchwały
o odwołaniu z funkcji prezesa Zarządu PZR pana Serge’a Bosca.

Podstawa prawna:
Paragraf 27 ustęp 2 Statutu PZR: „Do kompetencji sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta, a także inne sprawy umieszczone w porządku obrad.”

Uzasadnienie

  1. Prezes Serge Bosca, przed wyborami do zarządu PZR w dniu 29 listopada 2015 roku przedstawił bardzo ambitny program. Niestety, przez dziewięć miesięcy sprawowania funkcji nie podjął żadnej, najmniejszej próby realizacji choćby jednego punktu z tego programu.
  2. Serge Bosca, co stwierdzamy z dużym żalem, bo także żywiliśmy duże nadzieje związane z jego osobą, nie spełnia żadnych kryteriów, nie posiada żadnych cech, jakie powinien mieć prezes Polskiego Związku Rugby.

Jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy w pełni świadomi wagi naszego stanowiska. Ale inne być nie może. Losy polskiego rugby nie mogą leżeć w rękach osoby całkowicie do tego nie przygotowanej.  

Za uchwałą głosowali
Krzysztof Liedel - wiceprezes zarządu PZR
Jacek Zalejarz - wiceprezes zarządu PZR
członkowie zarządu: Anna Tkaczuk, Bartosz Chudzik, Robert Pietrzak, Wojciech Kołodziej, Bartosz Ryś, Andrzej Kuć. 
przeciwko byli:
Piotr Płoszaj oraz Grzegorz Kacała
wstrzymał się Serge Bosca.

Marek Płonka: Koszulka z Orłem to Twoja zbroja Konferencja przed Polska v Ukraina
NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Scandinavian Open 7's - KNK7
Kopenhaga, 10.08.2019 - 11.08.2019

Tabela Ekstraligi
1 MKS Ogniwo Sopot 9 42
2 Budowlani Łódź SA 9 39
3 MKS Pogoń Siedlce 9 29
4 OKS Skra Warszawa 9 28
5 KS Budowlani Lublin 9 25
6 RC Orkan Sochaczew 9 25
7 RzKS Juvenia Kraków 9 12
8 KS Budowlani Łódź 9 12
9 RC Lechia Gdańsk 9 11
10 RC Arka Gdynia 9 1