POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Ubezpieczenie

 
W Polskim Związku Rugby, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik posiadający ważną licencję wydaną przez PZR, jest ubezpieczony. Tym samym jest to wypełnienie obowiązku zawartego w Ustawie o sporcie.
 
Na nowy sezon ubezpieczeniowy oferty dla PZR zbierała firma POL Brokers Sp. z o.o. od lat nasz ubezpieczeniowy partner i sponsor jednocześnie. O złożenie oferty zostały poproszone wszystkie największe polskie firmy ubezpieczeniowe. Wysłaliśmy zapytania do 15 zakładów ubezpieczeń: PZU, InterRisk, Signal Iduna, Compensa, Warta, Gothaer, AXA, Generali, Hestia, Allianz, Aviva, Leadenhall, Colonade, Uniqa, ERV. Mimo rozmów z różnymi zakładami ubezpieczeń ofertę złożył tylko dotychczasowy ubezpieczyciel InterRisk
 
Niestety duża szkodowość wpływa na otrzymywanie przez PZR niekorzystnych ofert ubezpieczeniowych. W okresie ostatnich 3 lat (do 25.01.2019) InterRisk wypłacił ponad 156000 zł odszkodowań (ponad 250 szkód). Szkodowość za ostatni okres ubezpieczenia jeszcze wzrośnie, bo szkody mogą być zgłaszane w okresie do 3 lat od wystąpienia wypadku, wiele osób poszkodowanych jest jeszcze leczonych i rehabilitowanych. W tych okolicznościach w opinii PZR, kluby same powinny starać się o ubezpieczenie zawodników, gdyż będą mogły uzyskać oferty z lepszymi warunkami. 
 
Mając to na uwadze oraz koszty ponoszone przez kluby, w drodze uchwały Zarząd PZR podjął decyzje o przyjęciu obowiązkowej składki ubezpieczeniowej dla każdego zawodnika w kwocie podstawowej i w terminach zgodnie z otrzymaną ofertą.
 
Przedstawiona oferta zgodnie ze zmianą systemu rozgrywek została podzielona na dwa okresy ubezpieczenia: 
- od 16.03.2019 do 15.08.2019 (5 miesięcy) - Składka 26 zł
- od 16.08.2019 do 15.08.2020 (rok) - Składka 46 zł
 
Dla każdego okresu ubezpieczenia zostaną wystawione osobne polisy i będzie należało dołączyć odrębne listy Ubezpieczonych zawodników. Łączny okres ubezpieczenia wyniesie 17 miesięcy.
Do ubezpieczenia będą wymagane imienne listy zawodników, zawierające: imię, nazwisko, PESEL (dla zawodników zagranicznych data urodzenia) oraz podpis Ubezpieczonych zawodników potwierdzający, że zapoznali się z OWU.  

Wariant zawiera opcję zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów następuje w oparciu o imienne faktury, a w przypadku rehabilitacji dodatkowo wymagane jest zlecenie rehabilitacji przez lekarza z wymienionym rodzajem i ilością zabiegów. Limit dotyczący kosztów leczenia i rehabilitacji stanowi osobną kwotę. Wysokość zwrotu kosztów za zakup środków pomocniczych i ortopedycznych oraz przekwalifikowanie inwalidów stanowi 30 % sumy ubezpieczenia. Oferta InterRisku przewiduje wypłatę świadczenia tylko za zgon w wyniku zawału lub udaru. Rozszerzenie zakresu do pełnej odpowiedzialności za zawał i udar (także uszczerbek) spowoduje wzrost składki o 30 %. Podane w ofercie sumy ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w rocznym okresie ubezpieczenia.
Wnioskowaliśmy do InterRisku o zmianę definicji pobytu w szpitalu (skrócenie pobytu do 1 dnia) niestety nie otrzymaliśmy zgody centrali Ubezpieczyciela.
Jednocześnie z powodu dużej szkodliwości PZR zachęca Kluby do indywidualnych ubezpieczeń swoich zawodników odrębnymi polisami.
 
W załącznikach poniżej szczegółowe informacje.

Dotychczasowe ubezpieczenie zachowuje ważność do 15.03.2019
 
UWAGA: JEST JESZCZE KILKA WAŻNYCH INFORMACJI !!!
1. Do dnia 13 marca 2019 wszystkie kluby Rugby 15 biorące udział w rozgrywkach Ekstraligi muszą dostarczyć do związku kompletne listy zawodników ubezpieczonych wraz z podpisanymi oświadczeniami o zapoznaniu się z warunkami OWU (można wysłać mailem kopie PDF, ale muszą to być kopie podstemplowanych i podpisanych list, związek nie będzie już mógł wysyłać list w imieniu klubów - zmiany ustawowe). Pozostałe kluby do 27 marca 2019. Wraz z przesłaniem listy proszę o przesłanie dowodu wniesionej wpłaty tytułem ubezpieczeń na konto PZR z informacją o wystawieniu faktury. Oryginały muszą dotrzeć do związku do dnia 11 kwietnia br. Wzór listy i oświadczenie, którą należy wypełnić, podpisać i podstemplować stanowi załącznik do tego tekstu.
2. Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które również stanowią załącznik do tekstu – jest to wymóg ustawowy.
3. W związku z obowiązkiem opisanym w punkcie 2 - wszystkie kluby muszą dostarczyć z listami zawodników podpisane przez nich oświadczenia, że zapoznali się z OWU - wzór oświadczenia także jest do pobrania.
4. Klub wnosi opłaty za ubezpieczenia na konto związku. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela za wszystkich zawodników, którzy mają licencję PZR
5. Żaden klub nie otrzyma licencji dla zawodników na nowy sezon/rundę, jeśli nie zostanie dostarczona lista ubezpieczonych zawodników i nie zostanie dokonana opłata za składkę ubezpieczeniową.
6. W załączniku znajduje się także tabela ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia.
 
Opłaty należy wnosić na konto: WBK 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Awenta Pogoń Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 Edach Budowlani Lublin 8 4
9 RC Arka Gdynia 8 1