POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Ubezpieczenie

 
01 sierpnia 2021 r. Polski Związek Rugby podpisał nową umowę ubezpieczeniową z firmą Interrisk. Polisa jest ważna od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. i obejmuje trzy warianty do wyboru (zakresy poszczególnych wariantów znajdują się w plikach do pobrania). Każdy zawodnik może być objęty jednym z trzech wariantów.

Ubezpieczenie obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów następuje w oparciu o imienne faktury, a w przypadku rehabilitacji dodatkowo wymagane jest zlecenie rehabilitacji przez lekarza z wymienionym rodzajem i ilością zabiegów. W obecnej polisie dodatkowo zostały uwzględnione koszty leczenia stomatologicznego.

Limit zwrotu kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji stanowi osobną sumę ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji nastąpi maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot dotyczy tylko wydatków poniesionych w okresie 2 lat od zdarzenia.

Sposób ubezpieczania zawodników pozostaje bez zmian:
- zgłoszenia do ubezpieczenia należy wysyłać poprzez System Licencyjny PZR, wybierając konkretny wariant w Systemie i dołączając imienną listę zawodników oraz potwierdzenie zapłaty,
- klub może zgłaszać zawodników w różnych wariantach,
- wybrany wariant nie podlega zmianie od momentu zaakceptowania zgłoszenia w Systemie Licencyjnym PZR,
- pozostaje też prośba, aby wybrane warianty były na osobnych listach (np. do zgłoszenia  zawodników w wariancie II załączamy listę zawodników tylko do wariantu II).

Ważne:
Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) - jest to wymóg ustawowy.  Na potrzeby ewentualnej likwidacji szkody kluby zobowiązane są przechowywać podpisane przez zawodnika/opiekuna prawnego “Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU”. Oświadczenie uległo zmianie - należy je podpisać w dwóch miejscach.
 
Klub wnosi opłaty za ubezpieczenie na konto Związku tylko za tych zawodników, których w danym momencie ubezpiecza. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela z góry za wszystkich zawodników z licencją PZR.
Opłaty należy wnosić na konto Związku w Santander Bank Polska S.A: 
70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
 
Dokumenty do pobrania:
1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Interrisk (OWU)
2. Oświadczenie zawodnika o zapoznaniu się z OWU 
3. Informacja o zakresie ubezpieczenia 
4. Lista zgłoszonych do Interrisk (Excel i PDF, do wyboru)
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Polska Niemcy

Rugby Europe Trophy
Gdynia, 13.11.2021

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 6 30
 02 Up Fitness Skra Warszawa 7 27
 03 RC Orkan Sochaczew 7 25
 04 RC Lechia Gdańsk 7 25
 05 Edach Budowlani Lublin 7 22
 06 Master Pharm Łódź 5 14
 07 RC Arka Gdynia 7 14
 08 RzKS Juvenia Kraków 7 10
 09 Awenta Pogoń Siedlce 7 2
 10 KS Posnania Poznań 6 0