POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Ubezpieczenie

 
W dniu 01 grudnia 2020 Polski Związek Rugby podpisał nową umowę z firmą Interrisk. Obecna polisa jest ważna od 01 grudnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. i obejmuje trzy warianty do wyboru (zakresy poszczególnych wariantów znajdują się w plikach do pobrania). Każdy zawodnik może być objęty jednym z trzech wariantów.

Ubezpieczenie obejmuje m.in. zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP na leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zwrot kosztów następuje w oparciu o imienne faktury, a w przypadku rehabilitacji dodatkowo wymagane jest zlecenie rehabilitacji przez lekarza z wymienionym rodzajem i ilością zabiegów.

Limit zwrotu kosztów leczenia i kosztów rehabilitacji stanowi osobną sumę ubezpieczenia. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji nastąpi maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwrot dotyczy tylko wydatków poniesionych w okresie 2 lat od zdarzenia.

Bardzo ważne:
• Do ubezpieczenia będą wymagane imienne listy zawodników, zawierające: imię, nazwisko, PESEL (dla zawodników zagranicznych data urodzenia), pieczęć klubu i podpis osoby upoważnionej oraz wybrany wariant. Wybrany wariant od momentu zgłoszenia nie podlega zmianom do końca okresu obowiązywania polisy, tj. do 31.07.2021 r.
• Zgłoszenia do ubezpieczenia należy wysyłać poprzez System Licencyjny PZR, wybierając konkretny wariant w Systemie i dołączając imienną listę zawodników, osobną dla każdego z wybranych wariantów
• Wszyscy ubezpieczeni zawodnicy muszą zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) - jest to wymóg ustawowy. Na potrzeby ewentualnej likwidacji szkody kluby zobowiązane są przechowywać podpisane przez zawodnika/opiekuna prawnego “Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU”.

W Polskim Związku Rugby, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Delegatów PZR, wymagane są obowiązkowe ubezpieczenia NNW. Każdy zawodnik posiadający ważną licencję wydaną przez PZR, musi zostać ubezpieczony. Tym samym jest to wypełnienie obowiązku zawartego w Ustawie o Sporcie. Klub wnosi opłaty za ubezpieczenia na konto Związku. Związek płaci składkę do ubezpieczyciela za wszystkich zawodników, którzy mają licencję PZR.

Opłaty należy wnosić na konto Związku w Santander Bank Polska S.A 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
 
Dokumenty do pobrania:
1. OWU Interrisk
2. Oświadczenie zawodnika o zapoznaniu się z OWU
3. Informacja o zakresie ubezpieczenia
4. Lista Interrisk 01.12.2020 - 31.07.2021
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 14 63
 02 Master Pharm Łódź 14 55
 03 OKS Skra Warszawa 14 50
 04 Awenta Pogoń Siedlce 14 40
 05 RC Orkan Sochaczew 14 36
 06 RC Lechia Gdańsk 13 30
 07 Edach Budowlani Lublin 13 27
 08 RC Arka Gdynia 14 24
 09 RzKS Juvenia Kraków 14 18
 10 RK Sparta Jarocin 14 0