POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Licencje - Zawodnik / Zawodniczka

Wszystkie postanowienia niniejszych Przepisów odnoszą się jednakowo do zawodniczek i zawodników.

Polski Związek Rugby jest jedynym organem, który prowadzi system ewidencji zawodników i wystawia licencje dla wszystkich zawodników PZR.

Licencja zawodnika uprawnia do udziału w rozgrywkach i akcjach szkoleniowych, których organizatorem jest Polski Związek Rugby i Okręgowe Związki Rugby. Wymagana jest obowiązkowo w grupach młodzik, kadet, junior i senior. 

W celu uzyskania licencji zawodniczej, zawodnik musi wypełnić wniosek licencyjny, który jest do pobrania poniżej jako plik PDF i dołączyć wymagane załączniki. Klub musi wnieść aktualnie obowiązującą opłatę licencyjną i ubezpieczeniową wymaganą dla danej kategorii wiekowej. 

Aktualnie obowiązujące opłaty za wydanie licencji: 

Ekstraliga rugby 15 - 50,- zł; I liga rugby 15 - 30,- zł; Rugby 7 i II liga rugby 15 - 15,- zł; Kobiety i młodzież - 10,- zł; Zawodnicy wracający do gry po odbyciu kary za stosowanie niedozwolonego dopingu - 2000,- zł; Obcokrajowcy: Ekstraliga - 1000,- zł; I liga - 500,- zł; II liga i Rugby 7 - 20,- zł. 

Opłaty licencyjne dla zawodników młodzieżowych nie zgłoszonych do rozgrywek seniorskich należy dokonywać na konto właściwego OZR. 

Opłaty licencyjne dla zawodników senior, junior zgłoszonych do rozgrywek seniorskich należy dokonywać na wskazane konto PZR. 

Do wniosku należy dołączyć: 

- Jedno zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o rozdzielczości 480 x 640 pikseli lub tradycyjne o wymiarach 3,5 x 4,0 cm. 

- Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych 

dla rozgrywek seniorskich 

- Zgłoszenie zawodnika do obowiązkowego ubezpieczenia ( załącznik PDF dostępny w zakładce ubezpieczenia)

* - wzory załączników do pobrania poniżej jako plik PDF 

Listę zgłoszeniową z numerami licencji zawodników potwierdzoną przez PZR wraz z aktualnymi ich badaniami lekarskimi klub musi mieć podczas rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Rugby lub Okręgowe Związki Rugby i okazywać je na życzenie ich przedstawicieli.

Opłaty należy wnosić na konto: WBK 70 1090 1014 0000 0001 3452 4093
 

W związku z zamknięciem okna transferowego prosimy aby wnioski o transfery definitywne i wypożyczenia (w celu weryfikacji i wskazania ewentualnych braków) w ostatnim dniu okna transferowego składać do godz. 16:00. Wnioski złożone po godz. 16:00 będą rozpatrzone w formie jakiej został złożone (brak późniejszej możliwości korekty), zatem mogą zostać niezaakceptowane z powodu braków formalnych.

Zgłoszenia klubów do rozgrywek prosimy składać do każdego czwartku do godz. 12:00. Pozostałe zgłoszenia (zawodników do rozgrywek, do ubezpieczenia, licencji itd) prosimy składać do czwartku i do godz. 16:00. Zgłoszenia wysłane po godz. 16:00, a dotyczące rozgrywek odbywających się w tym samym tygodniu, będą rozpatrzone w formie jakiej został złożone (brak późniejszej możliwości korekty), zatem mogą zostać niezaakceptowane z powodu braków formalnych.

Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki