POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Obradowało Sprawozdawczo-Finansowe WZD29.09.2020


W dniu 29 września br. w Warszawie obradowało Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Rugby, zatwierdzono Sprawozdania Finansowe i Zarządu za rok 2019.
 
Na Przewodniczącego WZD został wybrany Dariusz Olszewski, a na Sekretarza Łukasz Klimczyk.
 
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków została wybrana w składzie: Henryk Pach- Przewodniczący, Grzegorz Pliszka, Mateusz Boruta. Na podstawie sprawozdania Komisji, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenia jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, zgłoszonych zostało 79 delegatów, z których na sali obrad znalazło się 35.
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu PZR za rok 2019 przedstawił Prezes Dariusz Olszewski, tekst sprawozdania został zamieszczony 21.09.2020 [kliknij].
 
Sprawozdania finansowego PZR za rok 2019 ocenionego przez biegłego rewidenta przedstawił i omówił Jarosław Prasał, tekst sprawozdania jw.  [kliknij].
 
Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 przedstawili i obszernie omówili Przewodniczący Arkadiusz Klusek oraz wiceprzewodniczący Arkadiusz Mąkinia. Komisja wniosła następnie o zatwierdzenie przez delegatów Sprawozdania Finansowego w przypadku przyjęcia rekomendacji Komisji Rewizyjnej.
 
W kolejnych trzech głosowaniach zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu za rok 2019 (28 głosów za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się), Sprawozdanie Finansowe PZR za rok 2019 ocenionego przez biegłego rewidenta (27 głosów za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się) i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 (34 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się). 
 
Dużo emocji i dyskusji wzbudził wniosek Pogoni Siedlce, aby w sezonie 2019/2020 przyznać medale i tytuł Mistrza Polski zgodnie z tabelą Ekstraligi z jesieni 2019 roku. Wniosek nie przeszedł, 21 delegatów było przeciw, 11 za, a 2 się wstrzymało.
 
Zebranie podjęło dwie Uchwały zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej:
1. Zobowiązanie Członków Zarządu do prowadzenia oszczędnościowej polityki finansowej na lata 2020-2032 umożliwiającej pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. Wprowadzenie i zatwierdzenie zobowiązania Biura PZR i Prezesa Zarządu do informowania ostatniego dnia miesiąca Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za miesiąc poprzedni w formie wydruku:
- rachunku zysków i strat (na podstawie danych księgowych)
- listy otwartych pozycji w należnościach i zobowiązaniach wraz z datą zapadalności
- innych istotnych sprawozdań organizacyjno-finansowych, mających wpływ na wynik finansowy
Co umożliwi sprawdzenie realizacji budżetu oraz bieżące monitorowanie zatorów płatniczych.
 
Po przegłosowaniu Uchwał Prezes Dariusz Olszewski podziękował delegatom i zakończył Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie Delegatów PZR.
MPS7: Zaproszenie do Poznania - Przypomnienie Gdyńskie szkolenie trenerskie WRL1 i RTŻ
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 7 33
 02 Master Pharm Łódź 7 22
 03 RC Orkan Sochaczew 7 18
 04 Edach Budowlani Lublin 7 18
 05 Awenta Pogoń Siedlce 6 17
 06 OKS Skra Warszawa 7 17
 07 RC Lechia Gdańsk 7 15
 08 RC Arka Gdynia 7 14
 09 RzKS Juvenia Kraków 6 12
 10 RK Sparta Jarocin 7 0