POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Zarząd chce odwołania prezesa12.09.2016

Na ostatnim, niedzielnym posiedzeniu Zarząd PZR podjął niezwykle doniosłą i daleko idącą uchwałę. Zarząd zwrócił się do delegatów na zbliżające się Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie o wprowadzenie do porządku obrad, a następnie odwołanie prezesa Serge'a Bosca.
Zbliżające się WZD ma prawo do takich działań. Jeśli Serge Bosca zostanie odwołany, miesiąc później odbędzie się Nadzwyczajne Wyborcze WZD w celu wyboru nowego prezesa PZR.
Poniżej treść uchwały:

Uchwała nr 1 Zarządu Polskiego Związku Rugby z dnia 11.09.2016

Zarząd Polskiego Związku Rugby, świadom znaczenia tej uchwały, w trosce o przyszłość polskiego rugby zwraca się do Walnego Zebrania Delegatów PZR zwołanego na dzień 18.09.2016 o wprowadzenie do porządku obrad, a następnie podjęcie uchwały
o odwołaniu z funkcji prezesa Zarządu PZR pana Serge’a Bosca.

Podstawa prawna:
Paragraf 27 ustęp 2 Statutu PZR: „Do kompetencji sprawozdawczo-finansowego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy rozpatrywanie sporządzonego przez Zarząd rocznego sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego ocenionego przez biegłego rewidenta, a także inne sprawy umieszczone w porządku obrad.”

Uzasadnienie

  1. Prezes Serge Bosca, przed wyborami do zarządu PZR w dniu 29 listopada 2015 roku przedstawił bardzo ambitny program. Niestety, przez dziewięć miesięcy sprawowania funkcji nie podjął żadnej, najmniejszej próby realizacji choćby jednego punktu z tego programu.
  2. Serge Bosca, co stwierdzamy z dużym żalem, bo także żywiliśmy duże nadzieje związane z jego osobą, nie spełnia żadnych kryteriów, nie posiada żadnych cech, jakie powinien mieć prezes Polskiego Związku Rugby.

Jeszcze raz podkreślamy, że jesteśmy w pełni świadomi wagi naszego stanowiska. Ale inne być nie może. Losy polskiego rugby nie mogą leżeć w rękach osoby całkowicie do tego nie przygotowanej.  

Za uchwałą głosowali
Krzysztof Liedel - wiceprezes zarządu PZR
Jacek Zalejarz - wiceprezes zarządu PZR
członkowie zarządu: Anna Tkaczuk, Bartosz Chudzik, Robert Pietrzak, Wojciech Kołodziej, Bartosz Ryś, Andrzej Kuć. 
przeciwko byli:
Piotr Płoszaj oraz Grzegorz Kacała
wstrzymał się Serge Bosca.

Marek Płonka: Koszulka z Orłem to Twoja zbroja Konferencja przed Polska v Ukraina
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Holandia Polska

Rugby Europe Trophy
Amsterdam, 29.02.2020

Informacje dla MEDIÓW
Tabela Ekstraligi
1 Master Pharm Łódź 8 37
2 MKS Ogniwo Sopot 8 30
3 Pogoń Awenta Siedlce 8 30
4 RzKS Juvenia Kraków 8 25
5 OKS Skra Warszawa 8 20
6 RC Lechia Gdańsk 8 17
7 RC Orkan Sochaczew 8 14
8 KS Budowlani Lublin 8 5
9 RC Arka Gdynia 8 1