POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Obradowało Sprawozdawczo-Finansowe WZD29.09.2021


W dniu 29 września br. w Warszawie obradowało Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Rugby, zatwierdzono Sprawozdania Finansowe i Zarządu za rok 2020.
 
Na Przewodniczącego WZD został wybrany Jarosław Prasał, a na Sekretarza Łukasz Klimczyk.
 
Komisja Mandatowo- Skrutacyjna, Uchwał i Wniosków została wybrana w składzie: Mateusz Boruta- Przewodniczący, Anna Bomba, Emilia Pawlak. Na podstawie sprawozdania Komisji, Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenia jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, zgłoszonych zostało 84 delegatów, z których na sali obrad ostatecznie znalazło się 38.
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu PZR za rok 2020 przedstawił wiceprezes Jarosław Prasał, tekst sprawozdania został zamieszczony 21.09.2021 [kliknij].
 
Sprawozdania finansowego PZR za rok 2020 ocenionego przez biegłego rewidenta przedstawił i omówił również Jarosław Prasał, tekst sprawozdania jw.
 
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 przedstawił i bardzo obszernie omówił wiceprzewodniczący Arkadiusz Mąkinia, tekst sprawozdania jw. Komisja wniosła następnie o zatwierdzenie przez delegatów Sprawozdania Finansowego w przypadku przyjęcia rekomendacji Komisji Rewizyjnej.
 
Dyskusja nad sprawozdaniami przekształciła się w ciąg pytań i odpowiedzi do Komisji Rewizyjnej, na które wyczerpująco odpowiedział Arkadiusz Mąkinia.
 
W kolejnych trzech głosowaniach zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 (26 głosów za, 0 przeciw, 13 wstrzymujących się), Sprawozdanie Finansowe PZR za rok 2020 ocenionego przez biegłego rewidenta (23 głosów za, 0 przeciw, 3 wstrzymujących się) i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 (29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się). 

W wolnych wnioskach zgłoszono, a następnie przegłosowano sześć Uchwał, których tekst udostępnimy po ich opracowaniu, pięć zostało zatwierdzonych, jedną odrzucono. Jednej propozycji Uchwał nie poddano pod głosowanie.  
 
Po przegłosowaniu Uchwał wiceprezes Jarosław Prasał podziękował delegatom i zakończył Sprawozdawczo-Finansowe Walne Zebranie Delegatów PZR.
 
RTDiM 05: Turniej w Krakowie RTDiM 06: Turniej w Sopocie
Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki