POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

UCZCIWOŚĆ - SZACUNEK - WSPÓŁPRACA - PASJA - DYSCYPLINA

Menu

Okienko transferowe do 18 sierpnia08.08.2016

Obradujący w ostatnią niedzielę zarząd PZR podjął kilka ważnych, regulaminowych decyzji. Wszystkie mają związek ze zbliżającym się nowym, „przejściowym” sezonem męskich rozgrywek w rugby 15 i zmianą sysystemu rozgrywek na wiosna – jesień - zgodnie z rekomendacją Rady Ekstraligi.

Pomimo, że rozgrywki będą prowadzone trzyrundowo, to runda jesienna traktowana będzie jako oddzielny okres. Zawsze w takich okolicznościach powstaje konieczność poniesienia pewnych kosztów, jednak przedstawione poniżej regulacje mają na celu ich zminimalizowanie .    

Kompleksowe nowe przepisy, regulujące wiele spraw – w tym zmianę wieku, po którym zawodnik jest „wolny”, dostosowanie wszystkich przepisów do wymogów World Rugby, kontrakty między zawodnikami, a klubami, wysokość ekwiwalentu, opłaty za licencje, czy wreszcie sprawa obowiązku posiadania grup młodzieżowych – zostaną ogłoszone w styczniu 2017. Prace nad nowymi regulacjami trwają.

W niedzielę zarząd podjął kilka decyzji, które mają pomóc klubom i zawodnikom przejść przez okres „przejściowy”

1. Tegoroczne letnie okienko transferowe zostało przedłużone do 18 sierpnia. Do tego dnia wszystkie polskie kluby seniorskie – żeńskie i męskie – bez względu na poziom rozgrywek, muszą złożyć w biurze PZR wypełnione listy zawodników. Wzór listy znajduje się w załączniku do tekstu – kluby, które w poprzednich latach składały podobne listy (a jest ich zdecydowana większość) uzupełniają starą listę na nowy sezon – ważne trzeba dopisać w okienku sezon: 2016/2017 – runda jesienna.

2. Zimowe okienko transferowe zostało przedłużone do 15 marca
Zimą znów trzeba będzie zgłosić do PZR kompletne listy zawodników.

3. Znika zapis (Rozdział I, &8 Przepisów PZR), że w jednym sezonie zawodnik może reprezentować jeden klub, co oznacza, że w zimowym okienku transferowym zawodnicy Ekstraligi będą mogli przejść do innych klubów Ekstraligi.

4. Opłaty licencyjne zostały utrzymane na tym samym poziomie, co w poprzednich latach. Przesuwa się jednak o pół roku termin kolejnej zapłaty za licencje.
UWAGA!!!
Na rundę jesienną wszystkie kluby płacą pełną stawkę za licencje.
Kolejną pełną opłatę, ale już za cały rok 2017 kluby będą wnosiły w zimowym okienku transferowym.

Zniesiony został też zapis, że licencje powyżej 30 sztuk kosztują 5 zł. Zapis ten prowadził do tego, że kluby wpisywały na listy zawodników nietrenujących, niebiorących udziału w żadnych rozgrywkach.

4. Na rundę jesienną 2016 o połowę zostały obniżone opłaty za obcokrajowców. Ale tylko za rundę jesienną!!! Od stycznia będą obowiązywały pełne opłaty, jak dotychczas.

5. Terminy zgłaszania obcokrajowców wciąż będą pokrywać się z terminami okienek transferowych – a więc na jesień do 18 sierpnia, na wiosnę do 15 marca, ale dopuszcza się zgłoszenie po tych terminach zawodników, którzy przyjeżdżają do Polski na wymianę studencką w ramach programu Erasmus. By taki zawodnik został potwierdzony do gry klub musi dostarczyć zaświadczenie z uczelni o tym, że jest to student z programu Erasmus.

6. Zmieniają się także opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie NNW, które trzeba wnieść razem z licencją. Od jesieni kluby będą mogły wybrać jedną z kilku stawek ubezpieczeniowych, co oczywiście będzie się też wiązało z lepszymi warunkami ubezpieczenia. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Pliki do pobrania

xlsx Lista
Na plaży w Manufakturze zwyciężyli Budowlani SA U18 7: Powołania do Zakopanego i Pragi
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 7 33
 02 Master Pharm Łódź 7 22
 03 Awenta Pogoń Siedlce 7 22
 04 RC Lechia Gdańsk 8 20
 05 RC Orkan Sochaczew 8 19
 06 Edach Budowlani Lublin 7 18
 07 OKS Skra Warszawa 7 17
 08 RC Arka Gdynia 7 14
 09 RzKS Juvenia Kraków 7 12
 10 RK Sparta Jarocin 7 0