POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rozgrywki młodzieżowe zawieszone26.03.2021


W związku z pojawieniem się rozporządzenia Rady Ministrów zawieszeniu ulega współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Rozgrywki, w chwili obecnej, zawieszone są od 27 marca do 9 kwietnia. O kontynuacji zawieszenia lub powrocie do sportowej rywalizacji w kategoriach młodzieżowych decydować będą rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów w późniejszym terminie.
 
Poniżej treść rozporządzenia:
 
"Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
 
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,
 
Polski Związek Rugby, o czym informował kluby w bezpośrednich rozmowach, czekał na oficjalne rozporządzenie, aby móc podjąć decyzję odnośnie rozgrywek w najbliższe dwa weekendy. Bezpośrednio po konferencji prasowej, można było przypuszczać, że możliwość kontynuowania rozgrywek będzie miał tylko sport zawodowy (w rozumieniu rozporządzenia Komisji UE), później w projekcie rozporządzenia widniał zapis, który umożliwiał prowadzenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Ostatecznie, niestety, zapis został wykreślony z zapisów rozporządzenia, które ukazało się w Dzienniku ustaw, co skutkuje zawieszeniem rozgrywek dzieci i młodzieży.
 
Link do treści rozporządzenia [kliknij]
 
Sekretarz Generalny PZR
Krzysztof Czajka

World Rugby wesprze Super Rugby Puchar 6 Narodów - Dogrywka
Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 19 81
 02 Master Pharm Łódź 19 74
 03 RC Orkan Sochaczew 19 55
 04 OKS Skra Warszawa 19 64
 05 Awenta Pogoń Siedlce 18 43
 06 RC Lechia Gdańsk 18 42
 07 Edach Budowlani Lublin 18 36
 08 RzKS Juvenia Kraków 18 28
 09 RC Arka Gdynia 18 25
 10 RK Sparta Jarocin 18 8