POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rozgrywki młodzieżowe zawieszone26.03.2021


W związku z pojawieniem się rozporządzenia Rady Ministrów zawieszeniu ulega współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Rozgrywki, w chwili obecnej, zawieszone są od 27 marca do 9 kwietnia. O kontynuacji zawieszenia lub powrocie do sportowej rywalizacji w kategoriach młodzieżowych decydować będą rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów w późniejszym terminie.
 
Poniżej treść rozporządzenia:
 
"Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
 
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,
 
Polski Związek Rugby, o czym informował kluby w bezpośrednich rozmowach, czekał na oficjalne rozporządzenie, aby móc podjąć decyzję odnośnie rozgrywek w najbliższe dwa weekendy. Bezpośrednio po konferencji prasowej, można było przypuszczać, że możliwość kontynuowania rozgrywek będzie miał tylko sport zawodowy (w rozumieniu rozporządzenia Komisji UE), później w projekcie rozporządzenia widniał zapis, który umożliwiał prowadzenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Ostatecznie, niestety, zapis został wykreślony z zapisów rozporządzenia, które ukazało się w Dzienniku ustaw, co skutkuje zawieszeniem rozgrywek dzieci i młodzieży.
 
Link do treści rozporządzenia [kliknij]
 
Sekretarz Generalny PZR
Krzysztof Czajka

World Rugby wesprze Super Rugby Puchar 6 Narodów - Dogrywka
NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Mistrzostwa Europy 7
Kraków, 01.07.2022 - 03.07.2022

Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 15 65
 02 RC Orkan Sochaczew 15 59
 03 Edach Budowlani Lublin 15 53
 04 RC Lechia Gdańsk 15 49
 05 Master Pharm Łódź 15 42
 06 Up Fitness Skra Warszawa 15 40
 07 RC Arka Gdynia 15 23
 08 RzKS Juvenia Kraków 15 19
 09 KS Posnania Poznań 15 16
 10 Awenta Pogoń Siedlce 15 14