POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

Rozgrywki młodzieżowe zawieszone26.03.2021


W związku z pojawieniem się rozporządzenia Rady Ministrów zawieszeniu ulega współzawodnictwo dzieci i młodzieży. Rozgrywki, w chwili obecnej, zawieszone są od 27 marca do 9 kwietnia. O kontynuacji zawieszenia lub powrocie do sportowej rywalizacji w kategoriach młodzieżowych decydować będą rozwiązania przyjęte przez Radę Ministrów w późniejszym terminie.
 
Poniżej treść rozporządzenia:
 
"Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;
 
2) ich organizowania bez udziału publiczności.”,
 
Polski Związek Rugby, o czym informował kluby w bezpośrednich rozmowach, czekał na oficjalne rozporządzenie, aby móc podjąć decyzję odnośnie rozgrywek w najbliższe dwa weekendy. Bezpośrednio po konferencji prasowej, można było przypuszczać, że możliwość kontynuowania rozgrywek będzie miał tylko sport zawodowy (w rozumieniu rozporządzenia Komisji UE), później w projekcie rozporządzenia widniał zapis, który umożliwiał prowadzenie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Ostatecznie, niestety, zapis został wykreślony z zapisów rozporządzenia, które ukazało się w Dzienniku ustaw, co skutkuje zawieszeniem rozgrywek dzieci i młodzieży.
 
Link do treści rozporządzenia [kliknij]
 
Sekretarz Generalny PZR
Krzysztof Czajka

World Rugby wesprze Super Rugby Puchar 6 Narodów - Dogrywka
Tabela Ekstraligi
01 Master Pharm Rugby Łódź 4 17
02 Up Fitness Skra Warszawa 4 16
03 Edach Budowlani Lublin 4 16
04 MKS Ogniwo Sopot 4 15
05 RC Lechia Gdańsk 4 15
06 RC Orkan Sochaczew 4 13
07 RC Arka Gdynia 4 5
08 RzKS Juvenia Kraków 4 1
09 Awenta Pogoń Siedlce 4 0
10 KS Posnania Poznań 4 0