POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

System Szkolenia Młodzieży27.03.2018

 
System Szkolenia Młodzieży
Półmetek II etapu
 
Zgodnie z przepisami PZR zatwierdzonymi przez Zarząd w dniu 14.01.2018 kontynuujemy realizację zapisów w/w regulacji w zakresie System Szkolenia Młodzieży.
Poniżej zapisy rozdziału VI przepisów PZR. Drugi etap, którego realizacja właśnie trwa zaznaczony jest na czerwono.
 
Rozdział VI
[System szkolenia młodzieży]
§ 80
Kluby PZR mają obowiązek stosować się do zasad systemu rozwoju szkolenia młodzieży określonych w niniejszych Przepisach.
 
§ 81
Narzędzia realizacji systemu rozwoju szkolenia młodzieży:
-opłaty licencyjne;
-sankcje za brak realizacji obowiązku szkolenia młodzieży;
-system transferowy.
 
§ 82
Etapy realizacji systemu szkolenia młodzieży:
 
Etap I (rok  2017):
 
-Zaktualizowanie Przepisów  PZR
-Dostosowanie przez kluby do zaktualizowanych Przepisów  PZR.
 
Etap II (sezon rozgrywek młodzieżowych 2017/2018):
 
- Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która wystartuje w minimum 4 Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży lub ukończy Międzywojewódzkie Mistrzostwa  Młodzików (MMM).
Sankcja za niewypełnienie obowiązku - podwyższenie limitu zawodników, o których mowa w §32 ust. 2 niniejszych Przepisów do 100% występujących w składzie turniejowym lub meczowym.
- Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach rugby 7) posiadające drużyny młodziczek lub młodzików, które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
- Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny młodzików, które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej.
 
Etap III (sezon rozgrywek młodzieżowych 2018/2019):
 
- Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która wystartuje w minimum 4 Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży i ukończy MMM oraz ukończy eliminacje Mistrzostw Polski kadetów rugby 7.
Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania wszelkich zawodników w następnym sezonie.
- Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach rugby 7) posiadające drużyny młodziczek lub młodzików, które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
- Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny młodzików, które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników.
Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej.
 
Etap IV (sezon rozgrywek młodzieżowych 2019/2020):
 
- Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek posiadania drużyny młodzików, która wystartuje w minimum 4 Regionalnych Turniejach Dzieci i Młodzieży i ukończy MMM oraz ukończy eliminacje Mistrzostw Polski kadetów rugby 15.
Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania wszelkich zawodników w następnym sezonie.
- Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach rugby) posiadające drużyny:
które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w Mistrzostwach Polski Kadetów (Kadetek) rugby 7 lub 15 będą objęte 75 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników.
- Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny:
które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) rugby 7 lub 15 będą objęte 75 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników.
Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej.
 
Etap V (sezon rozgrywek młodzieżowych 2020/2021):
 
- Kluby Ekstraligi i I ligi rugby 15: obowiązek ukończenia rozgrywek młodzików, kadetów oraz juniorów.
Sankcja za niewypełnienie obowiązku - zakaz pozyskiwania wszelkich zawodników w następnym sezonie.
- Kluby rugby 7 kobiet i mężczyzn (dotyczy wyłącznie klubów startujących w rozgrywkach rugby 7) posiadające drużyny:
które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) rugby 7 lub 15 będą objęte 75 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM, eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) oraz eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) rugby 7 lub 15 będą objęte 100 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników.
- Kluby II ligi rugby 15 posiadające drużyny:
które ukończą rywalizację w MMM będą objęte 50 % zniżką za licencje dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM oraz ukończą rywalizację w eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) rugby 7 lub 15 będą objęte 75 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników;
które ukończą rywalizację w MMM, eliminacjach Mistrzostw Polski Kadetów (Kadetek) oraz eliminacjach Mistrzostw Polski Juniorów (Juniorek) rugby 7 lub 15 będą objęte 100 % zniżką za licencję dla wszystkich zawodników.
Kluby nie spełniające obowiązków określonych powyżej ponoszą opłaty licencyjne wg tabeli poniżej.
 
Etap VI (sezon rozgrywek młodzieżowych 2021/2022):
 
Utrzymanie obowiązujących zasad.
 
Nowo powstające kluby i nie będące kontynuacją działalności klubów już klasyfikowanych oraz kluby które w wyniku reorganizacji rozgrywek awansują do rozgrywek I Ligi, będą objęte powyższymi zasadami od Etapu II systemu szkolenia młodzieży po dwóch pełnych sezonach rozgrywek od daty uzyskania licencji klubowej PZR lub daty rozpoczęcia rozgrywek w nowej klasie rozgrywkowej
Opłaty licencyjne dla klubów biorących udział w systemie rozwoju szkolenia młodzieży za brak szkolenia młodzieży wg wyżej wymienionych zasad:
 
w sezonie        2019          2020           2021           2022          2023
Ekstraliga    10 000 zł    20 000 zł    30 000 zł    40 000 zł    50 000 zł
I liga               1 500 zł      3 000 zł      5 600 zł      7 000 zł      9 000 zł
 
§83
PZR dopuszcza sytuację istnienia i działalności klubu rugby, który nie uczestniczy w systemie rozwoju szkolenia młodzieży, a który uzyskał prawo występowania w Ekstralidze lub I lidze. W takim przypadku klub przed rozpoczęciem sezonu musi:
złożyć oświadczenie na piśmie o nie uczestniczeniu w systemie rozwoju szkolenia młodzieży w danym sezonie;
wnieść opłatę licencyjną na konto bankowe PZR w wysokości:
w przypadku klubu Ekstraligi  - 100.000 zł  (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy sezon rozgrywkowy;
w przypadku klubu I ligi - 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy sezon rozgrywkowy.
Fundusze uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa powyżej, zostaną przeznaczone w całości na rzecz rozwoju szkolenia młodzieży w Polsce.
 
§ 84
Na potrzeby określenia spełnienia przez kluby obowiązku wynikającego z uczestnictwa w systemie rozwoju szkolenia młodzieży bierze się pod uwagę poprzedni sezon w rozgrywkach młodzieżowych.
 
Jacek Zalejarz
 
Sukcesy Husara Bolesławiec U16: Camp Niemcy - Polska
NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Mistrzostwa Europy 7
Kraków, 01.07.2022 - 03.07.2022

Tabela Ekstraligi
 01 MKS Ogniwo Sopot 15 65
 02 RC Orkan Sochaczew 15 59
 03 Edach Budowlani Lublin 15 53
 04 RC Lechia Gdańsk 15 49
 05 Master Pharm Łódź 15 42
 06 Up Fitness Skra Warszawa 15 40
 07 RC Arka Gdynia 15 23
 08 RzKS Juvenia Kraków 15 19
 09 KS Posnania Poznań 15 16
 10 Awenta Pogoń Siedlce 15 14