POLSKI ZWIĄZEK RUGBY

JEDNOŚĆ • PASJA • SOLIDARNOŚĆ DYSCYPLINA • SZACUNEK

Menu

World Rugby zaleca obniżenie szarży14.03.2023


World Rugby’s Executive Board (Zarząd) zalecił, aby związki krajowe wzięły udział w światowej próbie obniżenia wysokości szarży poniżej mostka  w grze amatorskiej.

Obecnie zachęca się krajowe związki do konsultowania się ze swoimi lokalnymi organizacjami (u nas Okręgowe Związki Rugby) w sprawie rekomendacji. Każde przyszłe przyjęcie obniżonej wysokości szarży będzie poparte kompleksowym planem edukacyjnym i zasobami, które będą wspierać wdrażanie lokalnie na wszystkich oddolnych poziomach gry. Związki zostaną również zachęcone do podjęcia formalnych badań wpływu interwencji, umożliwiając World Rugby pełną ocenę procesu i określenie dalszych działań.

Ogłoszenie jest następstwem szeroko zakrojonych analiz i konsultacji ze związkami w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i odzwierciedla podstawową misję międzynarodowej federacji, jaką jest globalny sport dla wszystkich, dążący do poprawy doświadczeń graczy w celu dalszego budowania zaangażowania na całym świecie.

Wspieranie bezpieczniejszej gry

Zatwierdzone przez World Rugby próby pilotażowe z niższą wysokością szarży zostały przeprowadzone w grze amatorskiej we Francji i Południowej Afryce. Udowodniono, że rozwiązanie to przynosi korzyści w zakresie bezpieczeństwa graczy - zmniejszając liczbę uderzeń głową i wstrząsów mózgu - oraz ogólne wrażenia z gry - wspierając zwiększony przepływ piłki. We Francji zmiany te pomogły zwiększyć liczbę zawodników.

Zmiany poparte nauką i dowodami

Zgodnie z sześciopunktowym planem uczynienia z rugby sportu najbardziej postępowym na świecie pod względem dobrostanu graczy, World Rugby nadal kieruje się nauką i badaniami w ramach nieustannego skupiania się na zmniejszaniu ryzyka kontuzji poprzez edukację, sankcje i zmiany prawa. Zmniejszenie dozwolonej wysokości szarży poniżej mostka świadczy o zwiększeniu bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu unikalnych cech gry.

Rygorystyczne, niezależne badania pokazują, że szarża jest odpowiedzialna za 74 procent wszystkich wstrząsów mózgu. Obniżenie wysokości szary chroni obu graczy. Nosiciel piłki jest chroniony bezpośrednio, ponieważ kontakt głowy prowadzący do obrażeń może zostać znacznie zmniejszony, podczas gdy atakujący jest chroniony, ponieważ jego głowa będzie znajdować się w bezpiecznej odległości górnej części ciała noszącego piłkę. Wślizgi, w których głowa atakującego znajduje się w pobliżu ciała zawodnika z piłką powyżej mostka, są ponad czterokrotnie bardziej narażone na uraz głowy, więc obniżenie wysokości szarży przyniesie korzyści obu graczom.

W świetle tych przekonujących dowodów, w tym badań wykorzystujących najnowszą technologię inteligentnych ochraniaczy na zęby, World Rugby zaleca obniżenie dozwolonej wysokości szarży na czas globalnej próby. Kilka związków już zadeklarowało chęć wsparcia tej próby.  

Wsparcie za pośrednictwem Game On Global

Jeśli zostanie to zatwierdzone przez Council (Radę), w maju wytyczne dotyczące wysokości szarży, w tym wszechstronne narzędzia edukacyjne, zostaną wbudowane w istniejący program Game On Global, który zapewnia związkom szereg zmodyfikowanych odmian prawa kontaktowego dla gry amatorskiej. Stanowi również uzupełnienie poszerzenia gry bezkontaktowej. World Rugby wierzy, że ten pakiet „rugby dla każdego” jest niezbędny dla przyszłego wzrostu, dobrobytu i trwałej atrakcyjności rugby.

Przewodniczący World Rugby, Sir Bill Beaumont, powiedział: Ważne jest, abyśmy nadal badali sposoby, dzięki którym nasza gra może być tak przyjemna i bezpieczna, jak to tylko możliwe. Gra amatorska jest siłą napędową naszego sportu, reprezentującą 99 procent naszych uczestników, a proponowane dostosowanie wysokości szarży już przyniosło pozytywny kształt gry i wyniki w testach pilotażowych - jest to niezbędne dla przyszłości tego sportu. Dowody, którymi dysponujemy, w szczególności z Francji, pokazują, że zmniejszenie wysokości szarży nie tylko zwiększa bezpieczeństwo gry, ale także zwiększa liczbę grających. To musi być cel wszystkich zaangażowanych w naszą grę.

Dyrektor generalny World Rugby, Alan Gilpin, dodał: Jeśli nasz sport ma się nadal rozwijać, musimy zapewnić, że jesteśmy dostępni i odpowiedni dla większej liczby ludzi na całym świecie. Oznacza to, że nigdy nie stoimy w miejscu, jeśli chodzi o poprawę dobrostanu i doświadczenia graczy. W związku z pojawiającymi się przekonującymi dowodami wskazującymi, że niższa legalna wysokość szarży oznacza mniejsze ryzyko urazu głowy, a także większą liczbę osób grających, jesteśmy zmuszeni do działania. Zmiana może być trudna. Zdajemy sobie sprawę, że niektóre sekcje gry amatorskiej będą kwestionować to posunięcie, ale nie możemy zapominać o tym, że taka zmiana może zwiększyć radość, uspokoić rodziców i powitać wielu nowych uczestników sportu, który wszyscy kochamy. Chociaż jest to inicjatywa amatorskiego rugby, bylibyśmy otwarci na dyskusje ze związkami zawodowymi, które mogą chcieć zbadać możliwość przyszłego zamkniętego procesu na elitarnym poziomie, który poszerzyłby dane badawcze. Należy zauważyć, że środowiska elitarne i amatorskie są bardzo różne, zasadniczo różnią się doświadczeniami związanymi z graniem i uprawianiem sportu.

Zalecenie zostało zatwierdzone przez World Rugby’s Community Rugby Committee i zostało rozpatrzone przez grupę National Union Development Directors w październiku 2022 roku.

Źródło: World Rugby

Przegląd Lig Świata Polska Szarża #16: Niezdany egzamin dojrzałości
NAJBLIŻSZY MECZ
vs
Polska Gruzja

Mecz Przyjaźni
Łódź, 17.06.2023

Informacje dla MEDIÓW
NAJBLIŻSZY TURNIEJ

Mistrzostwa Europy 7 - KNK
Algarve, 09.06.2023 - 11.06.2023

Tabela Ekstraligi
01Budo 20111877
02Ogniwo Sopot1875
03Orkan Sochaczew1865
04Edach Budowlani1865
05Lechia Gdańsk1742
06Juvenia Kraków1838
07Arka Gdynia 1725
08Awenta Pogoń1819
09Posnania Poznań1819
10Up Fitness Skra18-72

Wyniki